Motie Thieme: maak veror­dening om conflict­grond­stoffen tegen te gaan verplicht voor impor­teurs


29 april 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de Europese Commissie tracht het gebruik van conflictmineralen tegen te gaan middels een vrijwillige vorm van conflict due diligence;

overwegende, dat vrijwillige richtlijnen van de OESO en VN bedrijven onvoldoende aanzetten tot het verrichten van mensenrechten due diligence (risico’s in de keten opsporen, voorkomen, repareren en rapporteren),

overwegende, dat Europese bedrijven alleen nagaan waar hun grondstoffen vandaan komen als ze onder de Amerikaanse wet daartoe verplicht worden,

constaterende, dat het minimaal 5 jaar duurt alvorens de Europese Commissie de verordening zal evalueren,

verzoekt de regering de evaluatie niet af te wachten en per direct in Europees verband voor een bindend karakter voor importeurs van 3TG te pleiten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Sjoerdsma


Status

Verworpen

Voor

SP, D66, CU, GL, PvdD, 50PLUS

Tegen

VVD, PvdA, CDA, PVV, SGP, GrKÖ, GrBvK, Houwers, Klein