Motie Thieme: geen regu­latory coop­e­ration bodies op het gebied van regels ter bescherming van mens, dier en milieu


30 april 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er in het kader van het vrijhandelsakkoord tussen de VS en de EU (TTIP) onderhandeld wordt over regulatory cooperation bodies,

constaterende dat het Europese beleid ten aanzien van risico’s voor mens, dier en milieu berust op het voorzorgsbeginsel en het beginsel van preventief handelen,

constaterende dat er in de VS vanuit gegaan wordt dat producten veilig zijn tenzij het tegendeel onomstotelijk is bewezen,

overwegende dat de inzet van het kabinet is dat TTIP het niveau van bescherming van mens, dier en milieu niet mag aantasten,

verzoekt de regering zich ervoor in te zetten dat er geen sprake zal zijn van regulatory cooperation bodies op het gebied van regels ter bescherming van mens, dier en milieu,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

SP, CU, GL, PvdD, 50PLUS

Tegen

VVD, PvdA, CDA, PVV, D66, SGP, GrKÖ, GrBvK, Klein, Houwers

Lees onze andere moties

Motie Thieme: maak verordening om conflictgrondstoffen tegen te gaan verplicht voor importeurs

Lees verder

Motie Thieme: roep de Canadese regering op de zeehondenjacht te beëindigen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer