Motie Thieme: maak geen uitzon­de­ringen op bonus­sen­beleid voor Britse banken


5 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende de uitspraken van de minister-president over de aantrekkelijkheid van Nederland als vestigingsplaats voor Britse banken, dat er flexibiliteit zit in de regels omtrent de variabele beloning voor bankiers,

overwegende dat perverse prikkels in het beloningenbeleid in de financiële sector hebben bijgedragen aan het ontstaat van de financiële crisis,

van mening dat het onwenselijk is buitenlandse bedrijven te lokken met de belofte van een flexibel bonusbeleid,

verzoekt de regering het Nederlandse bonusbeleid universeel en strikt toe te passen en geen uitzonderingen te maken voor buitenlandse bedrijven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Van Bommel
Voordewind


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, SP, GroenLinks, PvdA, D66, 50PLUS, ChristenUnie, SGP, CDA, PVV, GrKuÖz, GrBovK, Klein

Tegen

VVD, Houwers, VanVliet