Motie Wassenberg: meet hoeveel methaan er lekt bij gaswinning


6 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het bijzonder sterke broeikasgas methaan in grote hoeveelheden kan ontsnappen bij de winning van aardgas,

overwegende dat door die sterke broeikaswerking zelfs een beperkte uitstoot van methaan het voordeel van het vervangen van olie en kolen door gas al teniet kan doen,

constaterende dat Shell, NAM en Gasunie weigeren om deel te nemen aan de Climate & Clean Air Coalition (CCAC), een initiatief van de Verenigde Naties, overheden, bedrijven en ngo's om methaanemissies vast te stellen en te reduceren,

constaterende dat de laatste methaanemissiemetingen ten gevolge van olie- en gasactiviteiten in Nederland ruim 20 jaar geleden verricht zijn,

verzoekt de regering een onderzoekprogramma - inclusief veldonderzoek - op te zetten naar de Nederlandse methaanemissies en -lekkages,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg
Van Tongeren


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Wij zijn tegen:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer