Motie Thieme: infor­matie aan consu­menten over voed­s­el­fraude


25 april 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat consumenten recht hebben op transparante informatie over de veiligheid en betrouwbaarheid van hun voedsel,

overwegende, dat consumenten uit voorzorg willen kunnen handelen wanneer er sprake is van een voedselschandaal,

verzoekt de regering, bij voedselschandalen waarbij verdachte of ontraceerbare producten aan consumenten geleverd zijn, per direct de namen van alle betrokken bedrijven en de EG-erkenningsnummers te publiceren in combinatie met de aard van de verdenking,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Schouw


Status

Verworpen

Voor

SP, D66, GroenLinks, PvdD, 50PLUS

Tegen

VVD, PvdA, PVV, CDA, ChristenUnie, SGP