Motie Thieme: einde aan het doden van eendags­haantjes


8 oktober 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er een breed politieke en maatschappelijk draagvlak is om het doden van eendagshaantjes te beëindigen,

constaterende dat het kabinet de intentie heeft en inzet om een alternatief te ontwikkelen voor het doden van eendagshaantjes,

constaterende dat inmiddels in een aantal deelstaten, waaronder Noordrijn Westfalen en Hessen, het doden van eendagshaantjes gaat verbieden,

verzoekt de regering, een wettelijk verbod op het doden van eendagshaantjes voor te bereiden en dit verbod in 2018 in te laten gaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

SP, D66, PVV, GL, PvdD, 50+Baaij

Tegen

VVD, PvdA, CDA, CU, SGP, GrBvK, VanVliet