Motie Ouwehand: stel ambi­tieuze doelen voor het EU klimaat- en ener­gie­pakket


2 oktober 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat klimaatverandering een toenemende bedreiging vormt van vrede en veiligheid in de wereld, en een van de grootste veroorzakers zal zijn van toekomstige conflicten,

constaterende, dat wetenschappers aantonen dat ambitieuze bindende doelen voor 55% broeikasgasreductie, 40% energie-efficiƫntie en 45% hernieuwbare energie op EU-niveau, nodig zijn om klimaatverandering te beperken tot twee graden temperatuurstijging, en dat deze doelen bovendien haalbaar zijn;

van mening, dat Nederland geen genoegen kan en mag nemen met de huidige, inadequate klimaat- en energievoorstellen van de Europese Commissie voor 2030,

verzoekt de regering vast te houden aan de internationaal overeengekomen 2 graden-doelstelling en de klimaataanbevelingen van wetenschappers te vertalen naar de Europese inzet voor het klimaat- en energiepakket voor 2030,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

SP, D66, CU, GL, PvdD, 50+Baaij

Tegen

VVD, PvdA, CDA, PVV, SGP, 50+Klein, GrBvK