Motie Thieme/Duyvendak over de inkoop van duurzame vis in de restau­rants van de Tweede Kamer


2 juli 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat in de restaurants van de Tweede Kamer visproducten worden geserveerd, afkomstig van bedreigde en overbeviste vissoorten zoals de paling en kabeljauw;

overwegende, dat er goede alternatieven beschikbaar zijn, zoals genoemd in duurzame visgidsen als de 'viswijzer' van het Wereld Natuur Fonds en Stichting De Noordzee;

verzoekt het Presidium om per direct over te gaan op de inkoop van duurzame vis in de restaurants van de Tweede Kamer en bij zijn inkoopbeleid uitsluitend vis te selecteren die in de visgids van het Wereld Natuur Fonds en Stichting De Noordzee als duurzaam wordt aanbevolen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Duyvendak


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

PVV, CDA, CU, PvdA, SGP, VVD