Motie Thieme c.s. over het ontwik­kelen van eigen wet- en regel­geving voor dieren­welzijn


7 oktober 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de uitvoeringsbesluiten behorende bij de Wet dieren vooralsnog grotendeels zijn gericht op de uitvoering van bindende onderdelen van EU-maatregelen;

overwegende, dat Nederland binnen Europa koploper wil zijn op het gebied van dierenwelzijn;

verzoekt de regering zich ten volle in te zetten voor het ontwikkelen van eigen wet- en regelgeving op het gebied van dierenwelzijn die - waar nodig - verder gaat dan Europese regelgeving,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Van Velzen
Dibi


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, VVD, PVV