Motie Thieme c.s. over een plan van aanpak over de regierol van de regering ten aanzien van maat­schap­pe­lijke vraag­stukken


20 september 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat onafhankelijk onderzoek uitwijst dat 70% van de Nederlandse burgers vindt dat de overheid het voortouw moet nemen bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, en dat de meerderheid van de burgers daarbij vindt dat producten in de winkel op basis van wettelijke randvoorwaarden afdoende duurzaam zouden moeten zijn;

voorts constaterende, dat het Milieu- en Natuurplanbureau aangeeft dat een substantiële verduurzaming van het consumptiepakket niet tot stand zal komen zonder verplichtingen of aanzienlijke financiële prikkels;

constaterende, dat een ruime meerderheid van de Nederlanders een pakket maatregelen dat leidt tot een extra CO2-reductie van 10% met bijbehorende kosten verkiest boven het handhaven van het huidige beleid;

verzoekt de regering om binnen een halfjaar te komen met een plan van aanpak, waarbij zij haar regierol ten aanzien van maatschappelijke vraagstukken nader heeft uitgewerkt, inclusief een voorstel tot het aanscherpen van de verplichtingen en het implementeren van financiële prikkels om het consumptiepakket te verduurzamen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Halsema
Pechtold


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, PVV, SGP, VVD