Motie Thieme c.s. over een parle­men­taire enquête


16 februari 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

besluit een parlementaire enquête te houden naar de besluitvorming inzake de door de Nederlandse regering verleende politieke steun aan de inval in Irak in het jaar 2003,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Kant
Halsema
Pechtold


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, VVD, PVV