Motie Thieme: betrek maat­schap­pe­lijke effecten in de bij de door­re­kening van en besluit­vorming over het regeer­ak­koord


31 januari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Algemene Rekenkamer concludeert dat de (eventuele) negatieve economische en maatschappelijke effecten van bezuinigingen en lastenverzwaringen beperkt in beeld zijn,

verzoekt de regering in navolging van de aanbeveling van de Algemene Rekenkamer ook maatschappelijke effecten te betrekken bij de doorrekening van en besluitvorming over het regeerakkoord,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Gesthuizen


Status

Aangehouden

Voor

Tegen