Motie Teunissen/Van Raan over een recht­vaardig reduc­tiepad voor de inter­na­ti­onale zee- en lucht­vaart­sector


27 oktober 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het voorliggende Fit for 55-pakket er niet voor zal zorgen dat de internationale zee- en luchtvaartsector binnen de grenzen van de planeet zullen worden gebracht;

constaterende dat dit er o.a. voor zal zorgen dat andere sectoren grotere inspanningen zullen moeten leveren om de opwarming onder de 1,5⁰C te houden;

verzoekt de regering, in de onderhandelingen over het Fit for 55-pakket te pleiten voor een rechtvaardig reductiepad voor de internationale zee- en luchtvaartsector;

en gaat over tot de orde van de dag.

Teunissen
Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, SGP, DENK, GL, SP, Omtzigt, BIJ1, Volt

Tegen

Den Haan, BBB, JA21, Van Haga, FVD, CDA, PVV, D66, VVD