Motie Teunissen over behoud van biodi­ver­siteit als rand­voor­waarde bij het Fit for 55-pakket


27 oktober 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het Fit for 55-pakket het gebruik van houtige biomassa en negatieve effecten op bossen buiten de EU niet uitsluit, met mogelijk schadelijke gevolgen voor de biodiversiteit;

verzoekt het demissionaire kabinet, bij de onderhandelingen over het Fit for 55-pakket de randvoorwaarde te stellen dat het pakket niet mag leiden tot biodiversiteitsverlies, zowel binnen als buiten de EU,

en gaat over tot de orde van de dag.

Teunissen


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, DENK, GL, SP, Den Haan, BIJ1, Volt

Tegen

Omtzigt, BBB, JA21, Van Haga, FVD, CDA, PVV, D66, CU, VVD, SGP