Motie Teunissen/Van Raan over klimaat onderdeel maken van een beheerste en integere bedrijfs­voering van finan­ciële instel­lingen


28 maart 2023

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat de minister van Financiën samen met de financiële sector gaat verkennen hoe wetgeving kan bijdragen aan het versterken van de bijdrage van financiële ondernemingen aan de duurzame transitie;

Overwegende dat onder andere de mogelijkheid ontbreekt voor toezichthouders om sancties op te leggen aan financiële instellingen;

Verzoekt het kabinet om in de verkenning naar wetgeving mee te nemen of de Wet financieel toezicht uitgebreid kan worden door klimaat onderdeel te maken van een beheerste en integere bedrijfsvoering,

En gaat over tot de orde van de dag,

Teunissen

Van Raan


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Van Esch c.s. over juridische borging en toetsing van Water en Bodem sturend beleid

Lees verder

Motie Teunissen/Van Raan over concrete, meetbare doelen opnemen in het verduurzamingsbeleid van de financiële sector

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer