Motie Teunissen/Van Raan over een verbod op de verbranding van houtige biomassa voor de opwekking van elek­tri­citeit en warmte


28 september 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het verbranden van houtige biomassa in Nederland ernstige schade toebrengt aan bos en dierenleven in het buitenland;

constaterende dat het verbranden van biomassa luchtvervuiling in Nederland veroorzaakt;

constaterende dat de SDE++-subsidie is opengesteld voor installaties met een capaciteit vanaf 0,5 MW;

verzoekt het demissionaire kabinet, een verbod in te stellen op de verbranding van houtige biomassa voor de opwekking van elektriciteit en warmte voor installaties met een capaciteit vanaf 0,5 MW,

en gaat over tot de orde van de dag.

Teunissen
Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PVV, FVD, PvdD, DENK, SP, Omtzigt, BIJ1, JA21, Van Haga

Tegen

CDA, D66, PvdA, CU, VVD, SGP, GL, Den Haan, BBB, Volt