Motie Teunissen c.s. over niet instemmen met het verlagen van import­ta­rieven, het verruimen van quota en andere libe­ra­li­sering van land­bouw­pro­ducten


28 september 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de huidige vrijhandelsverdragen leiden tot forse extra import van goedkope landbouwproducten uit landen elders,

overwegende dat verlaging van productiestandaarden leidt tot een forse toename van oneerlijke concurrentie voor Nederlandse boeren,

overwegende dat liberalisering van de handel in landbouwproducten via vrijhandelsverdragen ontbossing aanjaagt en ook ten koste gaat van kleine boeren en inheemse volkeren elders,

Verzoekt de regering niet in te stemmen met het verlagen van importtarieven, het verruimen van quota en andere liberalisering van landbouwproducten die ook in de EU geproduceerd kunnen worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Teunissen
Jasper van Dijk
Koekkoek
Van der Plas


Status

Verworpen

Voor

PvdD, CU, SP, BBB, BIJ1, JA21, Volt, Van Haga, PVV, FVD

Tegen

CDA, D66, PvdA, VVD, SGP, DENK, GL, Omtzigt, Den Haan

Lees onze andere moties

Motie Van der Plas/Vestering over turfvrije tuinaarde in de voor- en achtertuin van nieuwbouwwoningen

Lees verder

Motie Teunissen/Van Raan over een verbod op de verbranding van houtige biomassa voor de opwekking van elektriciteit en warmte

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer