Motie Teunissen/Van Raan over dieren­wel­zijns­beleid verplicht maken voor finan­ciële instel­lingen


28 maart 2023

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat pensioenfondsen en verzekeraars volgens de Eerlijke Geldwijzer nog steeds erg slecht scoren als het gaat om dierenwelzijnsbeleid;

Constaterende dat uit de monitoringsrapporten van de IMVO-convenanten voor verzekeraars en pensioenfondsen blijkt dat, hoewel er binnen de IMVO-convenanten wel kaders zijn ontwikkeld op het gebied van dierenwelzijn, deze kaders in de praktijk nog niet worden gebruikt door verzekeraars en pensioenfondsen om eigen dierenwelzijnsbeleid op te ontwikkelen;

Verzoekt de regering dierenwelzijnsbeleid verplicht te stellen voor financiële instellingen,

En gaat over tot de orde van de dag,

Teunissen

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, DENK, GL, SP, Den Haan, BIJ1, Volt

Tegen

Gündoğan, Omtzigt, BBB, JA21, Van Haga, FVD, CDA, PVV, D66, CU, VVD, SGP

Lees onze andere moties

Motie Teunissen/Van Raan over concrete, meetbare doelen opnemen in het verduurzamingsbeleid van de financiële sector

Lees verder

Motie Wassenberg/Van Esch over het versneld uitfaseren PFAS in de zorgsector

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer