Motie Van Raan over country-by-country reporting als criterium bij de aanvraag voor export­kre­diet­ver­ze­ke­ringen


18 mei 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het wenselijk wordt geacht dat exportkredietverzekeringen worden gegeven aan bedrijven die transparant zijn over hun financiële structuur;

overwegende dat openheid over waar hoeveel belasting wordt betaald onderdeel is van deze transparantie;

overwegende dat Nederland uiteindelijk publieke country-by-country reporting op Europees niveau hoopt te bewerkstelligen;

overwegende dat deze mate van transparantie nu reeds wenselijk is voor bedrijven die een beroep doen op de overheid;

verzoekt de Staatssecretaris, met exportkredietverzekeraars in gesprek te gaan om afspraken met hen te maken over country-by-country reporting als criterium bij de aanvraag voor exportkredietverzekeringen, en daarover aan de Tweede Kamer terug te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Aangenomen

Voor

PVV, D66, PvdA, PvdD, CU, GL, SP, Den Haan, JA21, Volt

Tegen

CDA, FVD, VVD, SGP, BBB, Van Haga

Lees onze andere moties

Motie over geen extra subsidie voor bij- en meestook van biomassa in kolencentrales

Lees verder

Motie Teunissen/Van der Plas over geen handelsverdragen waarin de landbouw is opgenomen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer