Motie Teunissen over een landelijk borgend instru­men­tarium uitwerken voor broei­kas­gase­mis­sie­re­ductie in de veehou­derij en akkerbouw


17 april 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) klimaat staat dat de provinciale gebiedsplannen niet geschikt zijn om borgend te sturen op broeikasgasemissiereductie in de veehouderij en akkerbouw omdat klimaat immers een landelijk probleem is,

overwegende dat de provincies terecht om duidelijkheid vragen over de klimaat- en stikstofplannen van het kabinet,

overwegende dat de minister met nieuwe klimaatmaatregelen komt om de wettelijke doelstelling van 55% reductie in 2030 met zekerheid te halen en dat er nog 4 megaton moet worden ingevuld in de veehouderij en akkerbouw,

verzoekt de regering in samenhang met de regionale gebiedsplannen landelijk borgend instrumentarium uit te werken voor broeikasgasemissiereductie in de veehouderij en akkerbouw,

en gaat over tot de orde van de dag.

Teunissen


Status

Verworpen

Voor

Gündoğan, Volt, PvdA, PvdD, DENK, GL, SP

Tegen

CDA, PVV, D66, CU, VVD, SGP, Omtzigt, BBB, JA21, Van Haga, FVD

Lees onze andere moties

Motie Van Esch over bont, dons en wol in kleding uit Nederlandse winkels weren

Lees verder

Motie over in overleg met getroffen gemeenten een substantiële financiële bijdrage vaststellen om gedupeerde particulieren tegemoet te komen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer