Motie Teunissen over een onderzoek naar de cumu­la­tieve effecten van vrij­han­dels­ver­dragen op de concur­ren­tie­po­sitie van Neder­landse boeren


8 november 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat vrijhandelsverdragen verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor de concurrentiepositie van boeren in Nederland en Europa,

constaterende dat onderzoek naar de effecten van vrijhandelsverdragen op de Nederlandse en Europese landbouwsector zich steeds richt op een specifiek handelsverdrag,

overwegende dat het van belang is het cumulatieve effect van vrijhandelsverdragen te toetsen alvorens het sluiten van meer verdragen,

verzoekt de regering een onderzoek in te stellen naar de cumulatieve effecten van handelsverdragen met Canada, Mercosur, Mexico, Chili, Nieuw-Zeeland, India en Australië op de concurrentiepositie van de Nederlandse boeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Teunissen


Status

Verworpen

Voor

FVD, PVV, PvdA, PvdD, CU, SGP, DENK, GL, SP, Omtzigt, Den Haan, BIJ1, JA21, Van Haga

Tegen

Volt, CDA, D66, VVD