Motie Van Raan over van de ener­gie­be­lasting een progres­sieve belasting maken


9 november 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de energiebelasting nog steeds een degressief karakter heeft, waardoor je relatief minder betaalt naarmate je meer verbruikt;

constaterende dat de grootverbruikers daarbovenop vaak nog meer fiscale voordelen krijgen die normale huishoudens niet krijgen;

overwegende dat dit niet eerlijk is, waardoor de energiebelasting nu het draagvlak voor de energietransitie ondermijnt;

verzoekt de regering om van de energiebelasting een progressieve belasting te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Teunissen over een onderzoek naar de cumulatieve effecten van vrijhandelsverdragen op de concurrentiepositie van Nederlandse boeren

Lees verder

Motie Van Raan c.s. over voorbereidingen treffen om de ozb-vrijstelling af te schaffen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer