Motie Teunissen over de uitkomsten van het burger­forum overnemen in beleid en regel­geving


6 juli 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat voor een succesvol burgerforum vooraf duidelijk moet zijn wat Kamer en kabinet met de uitkomsten van het burgerforum gaan doen en welke randvoorwaarden zij daaraan verbinden,

constaterende dat de Kamer op dit moment belooft de uitkomsten van het burgerforum te bespreken (besprekingsplicht) en het kabinet belooft de uitkomsten van het burgerforum gemotiveerd over te nemen of af te wijzen (motiveringsplicht),

overwegende dat het risico van een besprekings- en motiveringsplicht zonder verdere randvoorwaarden is dat aanbevelingen van het burgerforum die politiek niet opportuun zijn terzijde worden geschoven,

overwegende dat dit kan leiden tot grote teleurstelling, wantrouwen en polarisatie,

constaterende dat in het adviesrapport ‘Betrokken bij klimaat, burgerfora aanbevolen’ van de commissie Brenninkmeijer een plicht tot regelgeving als derde optie naar voren komt, waarbij partijen zich verplichten de uitkomsten van het burgerforum vast te leggen in beleid en regelgeving, in combinatie met bijvoorbeeld juridische en financiële randvoorwaarden,

overwegende dat een plicht tot regelgeving meer zekerheid biedt aan de deelnemers van het burgerforum en aan de samenleving dat de uitkomsten van het burgerforum serieus worden opgepakt,

overwegende dat burgers niet alleen mee willen praten, maar juist mee willen beslissen,

spreekt uit dat het tijd wordt dat politici burgers echt gaan vertrouwen,

verzoekt de regering zich te committeren aan een plicht tot regelgeving in relatie tot de uitkomsten van het burgerforum, en de Kamer zo snel mogelijk een voorstel te doen voor de randvoorwaarden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Teunissen


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, CU, SP, BIJ1, Volt

Tegen

Gündoğan, Omtzigt, Den Haan, BBB, JA21, Van Haga, FVD, CDA, PVV, D66, VVD, SGP, DENK

Lees onze andere moties

Motie Bromet/Van Esch over onttrekkingen en vervuilingsbronnen in kaart brengen en via vergunning hebben gereguleerd

Lees verder

Motie Temmink/Teunissen over een referendum na het burgerforum niet uitsluiten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer