Motie Bromet/Van Esch over onttrek­kingen en vervui­lings­bronnen in kaart brengen en via vergunning hebben gere­gu­leerd


6 juli 2023

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat de RLI en alle eerdere onderzoeken zeer pessimistisch zijn over onze kansen om aan de KRW te voldoen;

Overwegende dat alle legale lozingen en onttrekkingen nog steeds optellen tot een zwaardere belasting dan de KRW toestaat, waarmee mogelijk alle vervuilers voldoen aan de wet, maar Nederland niet;

Overwegende dat de minister heeft beloofd alles op alles te zetten om wel aan de KRW te voldoen;

Verzoekt de regering om voor 2025 alle relevante onttrekkingen van water en alle relevante vervuilingsbronnen, in kaart te hebben gebracht en via vergunningen te hebben gereguleerd;

Verzoekt de regering om voor 2026 alle onttrekkingen en vervuilingsbronnen, die bijdragen aan het overschrijden van KRW normen via intrekken en beperken van vergunningen zodanig te beperken dat het halen van de normen in 2027 wordt gegarandeerd;

En gaat over tot de orde van de dag;

Bromet

Van Esch


Status

Aangenomen

Voor

VVD, D66, PvdA, SP, GL, PvdD, DENK, Volt, BIJ1, Den Haan, Gündoğan, Omtzigt

Tegen

PVV, CDA, CU, FVD, BBB, SGP, Van Haga, JA21

Lees onze andere moties

Motie over de gereserveerde middelen sneller en effectiever in te zetten op de plekken waar de effecten van de medicijnresten het grootst zijn;

Lees verder

Motie Teunissen over de uitkomsten van het burgerforum overnemen in beleid en regelgeving

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer