Motie Teunissen c.s. over splitsing van het EU-Mercosur-verdrag tegengaan


19 oktober 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Europese Commissie en de vier Mercosur-landen in juni 2019 een akkoord hebben gesloten waarin onder andere is afgesproken dat de handel in landbouwproducten verregaand geliberaliseerd wordt;

overwegende dat dit akkoord er ontegenzeggelijk toe leidt dat Europese boeren worden blootgesteld aan concurrentie van boeren die onder lagere productiestandaarden kunnen produceren;

constaterende dat aanvankelijk het kabinet de verwachting uitsprak dat het EU-Mercosur-verdrag het nationale ratificatieproces moest doorlopen;

constaterende dat de Duitse bondskanselier Scholz er voorstander van is om het Mercosur-verdrag te splitsen om zo te voorkomen dat het nationale ratificatieproces doorlopen moet worden;

overwegende dat Duitsland vanwege de Duitse auto-industrie een groot belang heeft om het Mercosur-verdrag snel te implementeren;

overwegende dat het Mercosur-verdrag het belang van Nederlandse boeren direct raakt en van invloed is op het toekomstperspectief van Nederlandse boeren en dat daarom het Nederlandse parlement middels het nationale ratificatieproces het laatste woord moet hebben;

verzoekt het kabinet zich helder uit te spreken tegen splitsing van het EU-Mercosur-verdrag, voor deze positie actief brede steun te zoeken bij andere lidstaten en hierover binnen een maand een terugkoppeling aan de Kamer te geven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Teunissen
Jasper van Dijk
Van der Plas
Van Weerdenburg
Kuzu
Omtzigt


Status

Verworpen

Voor

FVD, PVV, PvdA, PvdD, CU, SGP, DENK, GL, SP, Omtzigt, BBB, BIJ1, JA21, Van Haga

Tegen

Gündoğan, Den Haan, CDA, D66, VVD, Volt

Lees onze andere moties

Motie Teunissen over bij de klimaattop inzetten op ambitieuze afspraken over de wereldwijde transitie naar een meer plantaardig voedingspatroon

Lees verder

Motie Van Raan c.s. over een gesprek met Bonaire om onomkeerbare stappen te voorkomen wat betreft bouwen op Plantage Bolivia

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer