Motie Van Raan c.s. over een gesprek met Bonaire om onom­keerbare stappen te voorkomen wat betreft bouwen op Plantage Bolivia


20 oktober 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Plantage Bolivia onderdeel is van een important bird area;

constaterende dat volgens de huidige bestemmingsplannen niet gebouwd mag worden op Plantage Bolivia;

constaterende dat een projectontwikkelaar plannen heeft om te bouwen op Plantage Bolivia;

constaterende dat recent onderzoek van de Raad voor de rechtshandhaving aantoont dat uitgifte van land op Bonaire niet altijd volgens de regels verloopt en waarschijnlijk mede hierdoor veel gebouwd wordt op Bonaire zonder de juiste vergunningen;

verzoekt de regering om in gesprek met het openbaar lichaam Bonaire ervoor te zorgen dat er geen onomkeerbare stappen worden genomen voor wat betreft bouwen op Plantage Bolivia totdat het ontwikkelingsprogramma is vastgesteld,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan

Sylvana Simons

Wuite


Status

Aangenomen

Voor

Omtzigt, Den Haan, Volt, BIJ1, CDA, D66, PvdA, VVD, PvdD, CU, SP, SGP, GL, DENK

Tegen

FVD, PVV, JA21, BBB, Van Haga

Lees onze andere moties

Motie Teunissen c.s. over splitsing van het EU-Mercosur-verdrag tegengaan

Lees verder

Motie over afspraken met CBS en CPB over verbetering van data voor beleidsvorming voor de Caribische eilanden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer