Motie Van Esch/Simons over de quaran­tai­ne­plicht voor reizigers uit zeer­hoo­gri­si­co­ge­bieden niet invoeren en vlieg­verbod behouden


29 april 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het nog steeds nodig is om het risico dat gevaarlijke mutaties van het coronavirus zich in Nederland verspreiden zoveel mogelijk te beperken,

constaterende dat de voorgenomen quarantaineplicht voor reizigers uit zeerhoogrisicogebieden verregaande inbreuken maakt op diverse grondrechten,

overwegende dat er onzekerheid is over de effectiviteit van de voorgenomen quarantaineplicht voor reizigers uit zeerhoogrisicogebieden,

verzoekt de regering de quarantaineplicht voor reizigers uit zeerhoogrisicogebieden niet in te voeren en vast te houden aan het instrument van vliegverboden voor zeerhoogrisicogebieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch
Simons


Status

Verworpen

Voor

PVV, PvdA, PvdD, SGP, SP, BIJ1, Volt

Tegen

CDA, FVD, D66, CU, VVD, DENK, GL, Den Haan, BBB, JA21