Motie over voor­waarden zodat het steun­pakket gebruikt wordt om zelf­stan­digen aan het werk te houden


14 juni 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat bij de voorgaande steunpakketten voor de culturele sector uitgegaan werd van een trickledowneffect, waardoor de steun zou doorsijpelen van gesubsidieerde instellingen naar makers en andere creatieve professionals;

constaterende dat zowel de Boekmanstichting als de Raad voor Cultuur constateren dat dit effect niet heeft gewerkt en er 55% bezuinigd is op zzp'ers;

constaterende dat de minister benadrukt dat zij er grote waarde aan hecht dat instellingen de steun gebruiken om personeel in dienst te houden en om opdrachten aan zelfstandigen te geven;

verzoekt de regering, om aan de beschikking van 45 miljoen euro aan instellingen in het vierde steunpakket strengere voorwaarden te stellen die ertoe bijdragen dat steun ook daadwerkelijk wordt gebruikt om zelfstandigen en zzp'ers aan het werk te houden;

verzoekt tevens om periodieke monitoring van elk kwartaal in hoeverre steun daadwerkelijk bij zzp'ers terechtkomt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Westerveld

Ploumen

Simons

Teunissen

Jasper van Dijk


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, DENK, GL, SP, Den Haan, BBB, BIJ1, JA21, Volt, Van Haga

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP