Motie over op kortst mogelijke termijn Grie­kenland steunen bij evacuatie van alle vluch­te­lingen uit kamp Moria


10 september 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat door een grote brand in kamp Moria op Lesbos de daar reeds onhoudbare situatie dramatisch is verslechterd;

overwegende dat daardoor het voortzetten van de opvang in kamp Moria onmogelijk is geworden;

verzoekt de regering, Griekenland op de kortst mogelijke termijn te steunen bij de evacuatie van alle asielzoekers uit kamp Moria en daarbij, net als andere EU-landen dat doen, aan te bieden een evenredig deel van de kwetsbaren onder hen in Nederland op te vangen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Ojik (GroenLinks)

Nijboer (PvdA)

Leijten (SP)

Van Raan (Partij voor de Dieren)


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK, SP, vKA

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP, GL, GKrol, Van Haga