Motie Leijten/Van Raan over het falen van de minister-president in de onder­han­de­lingen omtrent het Meerjarig Finan­cieel Kader en het Europees Herstelfonds


10 september 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de minister-president tijdens de Europese top van 17 tot en met 21 juli 2020 een akkoord heeft bereikt dat fundamentele grenzen van de Tweede Kamer en het regeerakkoord heeft overschreden;

spreekt uit dat de minister-president heeft gefaald in de onderhandelingen omtrent het Meerjarig Financieel Kader en het Europese herstelfonds,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PVV, FVD, PvdD, 50PLUS, DENK, SP, GKrol, Van Haga, vKA

Tegen

CDA, D66, PvdA, CU, VVD, SGP, GL