Motie over een veilig thuis in Nederland voor tenminste 500 alleen­staande kinderen


10 september 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de humanitaire crisis in kamp Moria nog groter is geworden dan die al was;

verzoekt de regering, om zo snel mogelijk ten minste 500 alleenstaande kinderen een veilig thuis in Nederland te bieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Nijboer (PvdA)

Van Ojik (GroenLinks)

Leijten (SP)

Van Raan (Partij voor de Dieren)

Kuzu (DENK)

Van Otterloo (50Plus)


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK, GL, SP, vKA

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP, GKrol, Van Haga