Motie over deel­cer­ti­fi­caat­kan­di­daten in vso en vavo de aanko­mende twee jaar twee herkan­singen bieden


25 februari 2021

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat diplomakandidaten in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) twee herkansingen geboden wordt bij de examens;

Constaterende dat deelcertificaatkandidaten in het vso en op de vavo geen toegang hebben tot twee herkansingen;

Overwegende dat de opgelopen achterstanden volgend jaar ook nog een rol zullen spelen;

Verzoekt de regering deelcertificaatkandidaten in vso en op de vavo de aankomende twee jaar twee herkansingen te bieden,

En gaat over tot de orde van de dag.

Van Meenen

Beertema

Van Den Hul

Van Raan


Status

Aangenomen

Voor

PVV, FVD, D66, PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK, GL, SP, GKrol, vKA

Tegen

CDA, CU, VVD, SGP

Lees onze andere moties

Motie over deelcertificaatkandidaten in vso en vavo minimaal twee jaar toegang geven tot de duimregeling

Lees verder

Motie over onderzoeken hoe de dekking van het financieringsgat van onderzoekers gedicht kan worden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer