Motie over het nationaal programma onderwijs na corona: maatwerk en inves­te­ringen


25 januari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de kansenongelijkheid toeneemt door de coronamaatregelen en de crisis;

constaterende dat het kabinet werkt aan een meerjarig nationaal programma onderwijs na corona om de effecten van de coronacrisis ook voor de langere termijn op te kunnen vangen;

spreekt uit dat de Kamer grote zorgen heeft over de effecten van de coronamaatregelen en de crisis op de ontwikkeling en het welbevinden van leerlingen en jongeren;

spreekt uit dat meerjarige investeringen nodig zijn om onderwijsachterstanden weg te werken;

verzoekt de regering, om de Kamer voor 1 maart aanstaande te informeren over de opzet van het nationaal programma onderwijs na corona en de ondersteuning en financiering waarop scholen voor de langere termijn kunnen rekenen, en bij uitwerking te borgen dat schoolteams de ruimte krijgen om op schoolniveau te bepalen welke interventies en maatregelen het beste werken voor hun leerlingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bruins

Van der Molen

Van Meenen

Van Raan

Kwint

Westerveld

Bisschop

Beertema

Rudmer Heerema


Status

Aangenomen

Voor

CDA, PVV, FVD, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP, GKrol, vKA

Tegen