Motie over het verlengen van de Upstream­re­ge­lingen


22 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit de evaluaties van de Upstreamregelingen blijkt dat de voortzetting van deze regelingen een structurele verbetering kan betekenen van het verdienmodel van de artiesten;

overwegende dat er voor de continuering van deze regelingen zes ton per jaar nodig is en dat dit budget in de begroting van 2022 niet is opgenomen;

verzoekt de regering om de regelingen te verlengen en budget hiervoor te zoeken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kwint

Westerveld

Ploumen

Teunissen

Wuite


Status

Aangenomen

Voor

CDA, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, DENK, GL, SP, Omtzigt, Den Haan, BBB, BIJ1, Volt, Van Haga

Tegen

JA21, FVD, PVV, SGP