Motie over het schrappen van de bezui­ni­gingen in het hoger onderwijs


18 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het PwC-onderzoek naar de toereikendheid van de bekostiging concludeert dat het hoger onderwijs structureel 1,1 miljard euro tekortkomt;

constaterende dat de werkdruk onder het personeel de afgelopen jaren enorm is toegenomen en dat de studentenaantallen fors zijn gestegen;

constaterende dat de Minister van Onderwijs meermaals heeft gezegd dat het hoger onderwijs jaarlijks minimaal een miljard euro extra nodig heeft;

constaterende dat desondanks in de Onderwijsbegroting meerdere bezuinigingen staan voor het hoger onderwijs, waaronder:

– de bezuinigingen door ICT-problematiek bij DUO van 320 miljoen euro;

– de gesneuvelde renteverhoging van 226 miljoen euro;

– de bezuinigingen op medische, alfa-, en gammastudies van 38 miljoen euro;

verzoekt de regering om de toekomstige bezuinigingen in het hoger onderwijs te schrappen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Westerveld

De Hoop

Kwint

Gündoğan

Simons

Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

FVD, PVV, PvdA, PvdD, DENK, GL, SP, Omtzigt, BBB, BIJ1, Volt

Tegen

CDA, D66, CU, VVD, SGP, JA21, Van Haga