Motie over het uitfa­seren van dieselolie bij zout­winning


6 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat veiligheid bij zoutwinning voorop moet staan;

constaterende dat het Staatstoezicht op de Mijnen concludeert dat het gebruik van dieselolie bij zoutwinning kan leiden tot milieuverontreiniging en dat er gezocht moet worden naar alternatieven;

overwegende dat het onwenselijk is om dieselolie onder de Waddenzee te gebruiken;

verzoekt de regering, zich in overleg met de betrokken bedrijven in te spannen voor het uitfaseren van dieselolie bij zoutwinning uiterlijk in 2021 of anders zo snel mogelijk, en te stimuleren dat alternatieven worden gevonden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sienot
Wassenberg
Beckerman


Status

Aangenomen

Voor

CDA, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP

Tegen

PVV, FVD

Lees onze andere moties

Motie Akerboom/Moorlag over de meest hoogwaardige inzet van biomassa

Lees verder

Motie over verruiming van het kinderpardon

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer