Motie over verruiming van het kinder­pardon


7 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het meewerkcriterium een zeer strikte invulling van het kinderpardon tot gevolg heeft;

constaterende dat circa 400 gewortelde kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland verblijven hierdoor geen aanspraak op het kinderpardon hebben kunnen maken;

verzoekt de regering, het kinderpardon te verruimen, opdat deze circa 400 kinderen van wie de ouders een aanvraag hebben ingediend tot verblijf, vijf jaar in Nederland in beeld zijn geweest en ouders beschikbaar waren voor terugkeer, alsnog een verblijfsvergunning krijgen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk
Kuiken
Buitenweg
Akerboom
Azarkan


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK, GL, SP

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP

Lees onze andere moties

Motie over het uitfaseren van dieselolie bij zoutwinning

Lees verder

Motie Wassenberg/Teunissen over een verbod op het uitstrooien van rubberkorrels over kunstgrasvelden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer