Motie over het niet mogen weigeren van leer­lingen door bijzondere scholen


1 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de segregatie in het onderwijs zeer onwenselijk is;

van mening dat het veruit de voorkeur heeft dat kinderen van verschillende achtergronden met elkaar naar school gaan;

constaterende dat bijzondere scholen leerlingen mogen weigeren als zij de grondslag niet onderschrijven;

spreekt uit dat scholen leerlingen niet mogen weigeren wanneer de grondslag van de school wordt gerespecteerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Marijnissen, Asscher, Klaver en Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK, GL, SP, GKVK

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP, Van Haga