Motie over afre­kenbare klimaat­doel­stel­lingen in 2030 en 2050 als voor­waarden voor steun KLM


6 mei 2020

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende, dat de luchtvaartsector, inclusief KLM, op dit moment niet bijdraagt aan het Klimaatakkoord van Parijs;

Van mening, dat het zowel vanuit klimaat- als maatschappelijk oogpunt noodzakelijk is dat KLM sneller verduurzaamt;

Constaterende, dat de Franse regering steun voor Air France afhankelijk maakt van ambitieuze verduurzamingsdoelstellingen;

Verzoekt de regering bij steun aan KLM voorwaarden te stellen aan afrekenbare klimaatdoelstellingen in 2030 en 2050 en aan concrete doelen voor het afbouwen van nachtvluchten en vervanging van korteafstandvluchten door treinreizen,

En gaat over tot de orde van de dag.

Snels
Kröger
Nijboer
Alkaya
Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, DENK, GL, SP, GKVK

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP, 50PLUS, Van Haga