Motie over een verplichte substan­tiële bail-in in de tran­si­tie­kosten


23 juni 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het agro-industrieel complex achter de boeren het meest heeft geprofiteerd van de intensieve veehouderij;

overwegende dat het niet eerlijk is om alleen boeren en belastingbetalers te laten opdraaien voor de kosten van de stikstofcrisis;

verzoekt de regering te onderzoeken hoe banken en leveranciers en afnemers met langlopende contracten zijn te verplichten tot een bail-in die een substantieel aandeel in de transitiekosten draagt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thijssen
Klaver
Ouwehand
Beckerman
Van Campen
Boswijk
Grinwis
Tjeerd de Groot


Status

Aangenomen

Voor

Gündoğan, Omtzigt, Den Haan, BBB, JA21, Volt, CDA, D66, PvdA, CU, PvdD, VVD, DENK, GL, SP

Tegen

FVD, PVV, SGP, Van Haga