Motie over een brief over alle politieke keuzes voor de toekomst van de Neder­landse landbouw en het toekomst­per­spectief van de boeren


23 juni 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Minister voor Natuur en Stikstof met een richting-gevend plan voor een stikstofreductie is gekomen;

overwegende dat de Minister van LNV moet zorgen voor een perspectief voor de landbouw en boeren, inclusief een verdienmodel;

verzoekt de regering om ruim voor Prinsjesdag een brief te sturen met daarin alle politieke keuzes voor de toekomst van de Nederlandse landbouw en wat daarin het toekomstperspectief is van boeren;

verzoekt de regering daarbij voorbeelden van toekomstvaste agrarische bedrijfsplannen uit te werken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klaver
Van Campen
Boswijk
Tjeerd de Groot
Ouwehand
Koekkoek
Beckerman
Van der Plas
Thijssen
Grinwis
Omtzigt
Bisschop


Status

Aangenomen

Voor

CDA, PVV, D66, PvdA, CU, PvdD, VVD, DENK, GL, SGP, SP, Gündoğan, Omtzigt, Den Haan, BBB, JA21, Volt, Van Haga

Tegen

FVD