Motie Ouwehand c.s. over het intrekken van het wets­voorstel ter rati­fi­cering van het handels­verdrag CETA


23 juni 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Europese handelsverdragen met landen die aantoonbaar lagere productiestandaarden in de landbouw mogen hanteren dan de productiestandaarden in de Nederlandse landbouw, zoals Canada, leiden tot oneerlijke concurrentie voor Nederlandse boeren;

erkent dat dit soort handelsverdragen het perspectief van de Nederlandse boeren verder verslechtert;

verzoekt de regering het wetsvoorstel dat in de Eerste Kamer voorligt ter ratificering van het handelsverdrag met Canada (CETA) in te trekken en de Europese Commissie op de hoogte te stellen dat Nederland CETA formeel afgewezen heeft,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Van der Plas
Omtzigt
Bisschop
Beckerman
Van Weerdenburg


Status

Verworpen

Voor

FVD, PVV, PvdA, PvdD, DENK, GL, SGP, SP, Omtzigt, BBB, JA21, Van Haga

Tegen

Gündoğan, Den Haan, Volt, CDA, D66, CU, VVD

Lees onze andere moties

Motie over een brief over alle politieke keuzes voor de toekomst van de Nederlandse landbouw en het toekomstperspectief van de boeren

Lees verder

Motie Ouwehand c.s. over lelystad Airport definitief niet openen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer