Motie over een alter­na­tieve besteding van de twee miljard euro voor het bedrijfs­leven


17 september 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet na de poging om de dividendbelasting af te schaffen en de poging om de winstbelasting voor grote bedrijven te verlagen, nu voor het derde jaar op rij van plan is om 2 miljard euro aan het bedrijfsleven te geven;

overwegende dat het onduidelijk is waar dit plan vandaan komt en dat het kabinet nog geen idee heeft wat de effecten zijn van deze belastingkorting;

van mening dat dit geld beter gebruikt zou kunnen worden voor problemen op de woningmarkt of salarissen in de zorg;

verzoekt de regering om in overleg met de Kamer te zoeken naar een alternatieve besteding van deze 2 miljard euro voor het oplossen van urgente maatschappelijke problemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klaver, Asscher, Marijnissen, Azarkan, Ouwehand, Van Kooten-Arissen en Van Brenk


Status

Verworpen

Voor

PVV, PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK, GL, SP, vKA

Tegen

CDA, FVD, D66, CU, VVD, SGP, GKrol, Van Haga

Lees onze andere moties

Motie Leijten/Van Raan over het falen van de minister-president in de onderhandelingen omtrent het Meerjarig Financieel Kader en het Europees Herstelfonds

Lees verder

Motie over een voorstel om de toegang tot de Wet Schuldsanering Natuurlijk Personen te vereenvoudigen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer