Motie over de gere­ser­veerde middelen sneller en effec­tiever in te zetten op de plekken waar de effecten van de medi­cijn­resten het grootst zijn;


6 juli 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat De Nederlandse bevolking steeds meer medicijnen gebruikt en de resten daarvan in het riool en daarna in sloten en rivieren terechtkomen;

constaterende dat dit het waterleven bedreigt, de bereiding van drinkwater complexer maakt en het halen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) doelen bemoeillijkt;

overwegende dat het kabinet 60 miljoen euro heeft gereserveerd voor de aanpak van medicijnre ten;

verzoekt de regering de gereserveerde middelen sneller en effectiever in te zetten op de plekken waar de effecten van de medicijnresten het grootst zijn;

en gaat over tot de orde van de dag.

Minhas

Krul

Van Esch

Grinwis


Status

Aangenomen

Voor

CDA, PVV, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, SGP, DENK, GL, SP, Gündoğan, Omtzigt, Den Haan, BBB, BIJ1, JA21, Volt, Van Haga

Tegen

FVD

Lees onze andere moties

Motie over doorrekenen impulsmaatregelen Kaderrichtlijn Water (KRW)

Lees verder

Motie Bromet/Van Esch over onttrekkingen en vervuilingsbronnen in kaart brengen en via vergunning hebben gereguleerd

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer