Motie over deel­cer­ti­fi­caat­kan­di­daten in vso en vavo minimaal twee jaar toegang geven tot de duim­re­geling


25 februari 2021

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat de minister diplomakandidaten in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) de mogelijkheid biedt een vak weg te strepen bij het eindexamen waar een onvoldoende is gehaald;

Constaterende dat deelcertificaatkandidaten in het vso geen gebruik kunnen maken van deze duimregeling;

Constaterende dat dit ook geldt voor de deelcertificaatkandidaten in het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo);

Verzoekt de regering deelcertificaatkandidaten in vso en vavo minimaal 2 jaar toegang te geven tot de duimregeling,

En gaat over tot de orde van de dag.

Van Meenen

Beertema

Van Den Hul

Van Raan


Status

Aangenomen

Voor

PVV, FVD, D66, PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK, GL, SP, GKrol, vKA

Tegen

CDA, CU, VVD, SGP

Lees onze andere moties

Motie Van Esch/Renkema over een verbod op alle vormen van reclame gericht op kinderen onder de 18 jaar

Lees verder

Motie over deelcertificaatkandidaten in vso en vavo de aankomende twee jaar twee herkansingen bieden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer