Motie Van Esch/Renkema over een verbod op alle vormen van reclame gericht op kinderen onder de 18 jaar


25 februari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Kamer reeds heeft uitgesproken dat kindermarketing vooral gericht wordt op producten uit de Schijf van Vijf, om kinderen te ontzien van kindermarketing voor ongezonde producten (motie-De Groot/Diertens (31 532, nr. 201), 14 juni 2018);

constaterende dat de Staatssecretaris van VWS in 2018 met het bedrijfsleven heeft afgesproken dat kinderidolen (licensed media characters) gericht op kinderen tot en met 12 jaar niet langer op ongezonde producten zullen staan;

constaterende dat uit een rapport van UNICEF (september 2020) blijkt dat desondanks bij een kwart van de ongezonde kinderproducten in de supermarkt kindermarketing wordt gebruikt en er tevens gebruik wordt gemaakt van animatiefiguren;

constaterende dat een nieuw wetenschappelijk onderzoeksrapport van de WUR (januari 2021) en een alliantie van UNICEF, de gemeente Amsterdam en vier gezondheidsfondsen (Diabetes Fonds, Hartstichting, Maag Lever Darm Stichting en Nierstichting) (februari 2021) de overheid aanbevelen om een verbod in te stellen op kindermarketing;

constaterende dat voor een verbod op kindermarketing ruim draagvlak bestaat onder de bevolking (zeven op de tien Nederlanders zijn voor);

verzoekt de regering, een verbod in te stellen op alle vormen van reclame gericht op kinderen onder de 18 jaar voor voedingsmiddelen die buiten de Schijf van Vijf vallen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch
Renkema


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GL, SP, PvdA, CU, DENK, 50PLUS, vKA

Tegen

VVD, PVV, D66, SGP, FVD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand/Van Raan over biomassa niet langer als duurzame (hernieuwbare) energie aanmerken

Lees verder

Motie over deelcertificaatkandidaten in vso en vavo minimaal twee jaar toegang geven tot de duimregeling

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer