Motie over de invloed van krimp in mede­wer­kers­aan­tallen bij NS op de beschik­baarheid van de beoogde dienst­ver­lening


5 februari 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de NS momenteel kampt met grote problemen door te weinig personeel en dat hierdoor lijnen uitvallen;

constaterende dat de NS vanwege tegenvallende financiële resultaten als gevolg van de coronacrisis voor de komende jaren koerst op een krimp van 2.300 fte aan medewerkers;

verzoekt de regering om vanuit haar rol als aandeelhouder van NS te onderzoeken of de huidige voorziene krimp in de medewerkersaantallen – ook na de coronacrisis – invloed kan hebben op de beschikbaarheid van de beoogde dienstverlening,

en gaat over tot de orde van de dag.

Alkaya
Nijboer
Van Raan


Status

Aangenomen

Voor

FVD, CDA, PVV, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, SGP, DENK, GL, SP, Omtzigt, Den Haan, BBB, BIJ1, JA21, Volt, Van Haga

Tegen