Motie Van Raan over een scenario met een krimpende lucht­vaart­sector in de Lucht­vaartnota


5 februari 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de staatsagent voor KLM in de tweede periodieke rapportage heeft vastgesteld dat de veranderende maatschappelijke kijk op de luchtvaart als gevolg van klimaatverandering leidt tot onzekerheden die luchtvaartmaatschappijen nopen tot heroverweging van hun bedrijfsmodel, waarbij in elk geval meer flexibiliteit nodig is om op onvoorziene omstandigheden te kunnen inspelen;

constaterende dat de Minister tijdens het commissiedebat Staatdeelnemingen heeft bevestigd dat de staatsagent «heel terechte vragen heeft gesteld en kanttekeningen heeft geplaatst en zijn rol als staatsagent dus heel zorgvuldig vervult»;

verzoekt de regering in de Luchtvaartnota een scenario op te nemen dat rekening houdt met een krimpende luchtvaartsector in Nederland en, om op die toekomst voorbereid te zijn, te onderzoeken welk verdienmodel voor KLM / Air France-KLM, past bij een krimpende sector,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Aangehouden

Voor

Tegen