Motie over compen­satie voor zorg­me­de­werkers voor het verlies van toeslagen


25 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat door gewerkte overuren de toeslagen voor zorgverleners kunnen worden teruggevorderd;

verzoekt de regering zorgmedewerkers te compenseren als zij hun toeslagen verliezen ten gevolge van hun harde werk in de coronacrisis,

en gaat over tot de orde van de dag.

Asscher, Marijnissen, Wilders, Klaver, Ouwehand, Van der Staaij, Hiddema, Azarkan, Van Brenk, Van Kooten-Arissen en Van Haga.


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie over een plan om Nederland meer in beweging te krijgen

Lees verder

Motie Ouwehand over de vleessector niet langer aanmerken als vitale sector

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer