Motie over afspraken over het reali­seren van voldoende opvanglo­caties en quaran­tai­ne­af­de­lingen en de plaatsing van dak- en thuis­lozen


26 maart 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het aantal dak- en thuislozen in Nederland is opgelopen tot bijna 40.000 personen;

overwegende dat het realiseren van voldoende plekken voor opvang, huisvesting en quarantaineafdelingen voor deze groep van belang is voor de bescherming van de gezondheid van deze kwetsbare groep en dat dit tevens van belang is om deze groep in staat te stellen de voorschriften op te volgen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen;

verzoekt de regering de regie te nemen en alles in het werk te stellen om, in overleg met gemeenten en maatschappelijke organisaties zoals het Leger des Heils, op korte termijn te komen tot afspraken over het realiseren van voldoende opvanglocaties en quarantaineafdelingen en de plaatsing van dak- en thuislozen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Segers, Pieter Heerma, Jetten, Marijnissen, Asscher, Veldman, Van der Staaij, Klaver, Ouwehand, Wilders, Krol, Van Kooten-Arissen, Van Haga en Azarkan.


Status

Aangenomen

Voor

CDA, PVV, FVD, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP, Van Haga, vKA

Tegen

Lees onze andere moties

Motie over alle middelen inzetten voor voldoende lysisbuffer

Lees verder

Motie over in alle communicatie-uitingen m.b.t. de coronacrisis zo eenvoudig mogelijke taal te gebruiken

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer